acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 465.00
الموقع : بطن و ظهر
المنطقة : صباح الاحمد البحرية
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 400.00
الموقع : بطن و ظهر
المنطقة : الخيران السكني
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 500.00
الموقع : بطن و ظهر و سكه
المنطقة : المسايل
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 500.00
الموقع : بطن و ظهر و سكه
المنطقة : المسايل
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 400.00
الموقع : بطن و ظهر و سكه
المنطقة : المسايل
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 500.00
الموقع : بطن و ظهر و سكه
المنطقة : المسايل
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 663.00
الموقع : شارع واحد
المنطقة : العقيلة
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 0.00
الموقع : زاوية
المنطقة : الرميثية
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 400.00
الموقع : بطن و ظهر
المنطقة : صباح الاحمد البحرية
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 400.00
الموقع : شارع واحد
المنطقة : الخيران السكني
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 400.00
الموقع : زاوية
المنطقة : الخيران السكني
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 400.00
الموقع : شارع و ساحه
المنطقة : الخيران السكني