acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 600.00
الموقع : بطن و ظهر و سكه
المنطقة : الزهراء
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 600.00
الموقع : بطن و ظهر و سكه
المنطقة : الزهراء
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 500.00
الموقع : بطن و ظهر و سكه
المنطقة : المسايل
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 500.00
الموقع : بطن و ظهر و سكه
المنطقة : الفنيطيس
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 2000.00
الموقع : بطن و ظهر و سكه
المنطقة : الشويخ الصناعية
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 500.00
الموقع : بطن و ظهر و سكه
المنطقة : ابوفطيرة
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 400.00
الموقع : بطن و ظهر و سكه
المنطقة : الخيران السكني
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 0.00
الموقع : بطن و ظهر و سكه
المنطقة : الخيران السكني
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 450.00
الموقع : بطن و ظهر و سكه
المنطقة : صباح الاحمد البحرية
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 640.00
الموقع : بطن و ظهر و سكه
المنطقة : صباح الاحمد البحرية
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 500.00
الموقع : بطن و ظهر و سكه
المنطقة : الصديق
acer stream
نوع العقار : أراضي سكنية
مساحة العقار : 640.00
الموقع : بطن و ظهر و سكه
المنطقة : صباح الاحمد البحرية